Tietosuojaseloste

Laadittu: 05.02.2021

1. REKISTERINPITÄJÄ

TravelHit Avoin Yhtiö
Y – 3021824-6
Postiosoite: Snellmaninkatu 14, 53100 Lappeenranta
puh. 0102082500
s-posti: office@travelhit.fi

2. Yhteystiedot rekisteriä koskevissa asioissa

Toimitusjohtaja Svetlana Gråhn
Postiosoite: Snellmaninkatu 14, 53100 Lappeenranta
Puhelinnumero: 040 500 9590
Sähköposti: svetlana@travelhit.fi

3. Rekisterin nimi:

TravelHit:n asiakasrekisteri

4. Rekisterin käyttötarkoitus

Tietoja käytetään sovittujen palveluiden tuottamiseen, palveluiden ja tuotteiden toimittamiseen asiakkaalle, laskutukseen, asiakassuhteen hoitamiseen ja kehittämiseen. TravelHit:n yhteistyökumppanit kuten bussit ja hotellit sekä matkakohdemaan paikalliset yhteistyökumppanit voivat käsitellä tietoja edellä mainittuihin tarkoituksiin TravelHit Ay:n toimeksiannosta ja lukuun. Tietoja voidaan käyttää mainonnan ja markkinoinnin kohdistamiseen asiakkaille. Asiakkaalla on oikeus kieltää hänelle kohdistettu suoramarkkinointi.

5. Rekisterin tietosisältö

Henkilöasiakkaiden osalta:

  • Etu- ja sukunimi
  • Lähiosoite, postinumero ja -toimipaikka
  • Puhelinnumero
  • Sähköpostiosoite
  • Sukupuoli
  • Syntymäaika
  • Syntymäpaikka
  • Passin numero ja voimassaolotiedot
  • Matkavakuutustiedot
  • Työpaikan tiedot

6. Säännönmukaiset tietolähteet

TravelHit:n asiakasrekisteriin talletettavat tiedot saadaan asiakkailta eli rekisteröidyiltä itseltään tai valtuuttamalta henkilöltä, esim. ryhmänjohtajalta. Asiakkaan tiedot siirtyvät asiakasrekisteriimme ostaessa TravelHit:n matka- tai viisumipalveluita toimistomme asiakaspalvelussa, puhelimitse, verkkokaupassa tai sähköpostitse.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

TravelHit :n ei luovuta asiakkaan henkilötietoja ulkopuolisille kolmansille osapuolille ilman asiakkaan suostumusta ellei kyseessä ole viranomaisen määräys, rikostutkinta tai muu lainsäädännöllinen syy.

8. Tietojen siirto EU:n tai Euroopan ulkopuolelle

Viisumin anomista varten annettuja henkilötietoja siirretään hakemisen kannalta oleellisille yhteistyökumppaneille ja viranomaisille sekä EU/ETA -maihin että niiden ulkopuolisille alueille. Tietojen käsittelyssä sovelletaan EU:n tietosuojalain periaatteita.

9. Tietojen suojauksen periaatteet.

Asiakastiedot tallennetaan salasanoin ja palomuurilla suojattuun ATK-järjestelmään, jossa tiedot säilytetään ohjelmistontoimittajan asiakaskohtaisessa relaatiotietokannassa. Tietokanta sijaitsee TravelHit Ay:n suojatussa sisäverkossa. Tietokantaan ei ole pääsyä julkisesta verkosta. Asiakkaalla on oikeus tarkastaa varausjärjestelmässä olevat, häntä koskevat tiedot ottamalla henkilökohtaisesti yhteyttä tässä selosteessa ilmoitettuun osoitteeseen.

Tarkastusoikeus

Asiakkaalla on oikeus tarkastaa häntä koskevat tiedot ottamalla henkilökohtaisesti yhteyttä tässä selosteessa ilmoitettuun osoitteeseen. Asiakkaalla on oikeus kieltää häntä koskevien henkilötietojen käsittely suoramarkkinoinnissa sekä muutoinkin turvautua henkilötietolaissa turvattuihin oikeuksiin.

10. Käyttäjäseuranta ja evästeistä informoiminen

Evästeillä voidaan kerätä tietoja esimerkiksi miltä sivulta olet siirtynyt osoitteeseen, mitä www-sivujamme olet selannut ja milloin, mitä selainta käytät, mikä on näyttösi resoluutio ja käyttöjärjestelmä, sekä mikä on tietokoneesi IP -osoite eli mistä Internet-osoitteesta lähettämäsi tiedot tulevat ja minne ne vastaanotetaan.

Evästetietojen avulla Palvelun kävijämääriä voidaan seurata TravelHit:n toimesta sekä analysoida ja kehittää sivustoa kävijöitä paremmin palvelevaksi. Evästeiden avulla kerättyä tietoa käytetään kävijän kiinnostusten kohteiden perusteella kohdennetun mainonnan tuottamiseen. Evästeiden avulla tehdyssä mainonnan kohdentamisessa kävijää ei yksilöidä eikä tietoja yhdistetä kävijältä mahdollisesti muussa yhteydessä saatuihin henkilötietoihin.

Kävijällä on mahdollisuus estää evästeiden käyttö muuttamalla selaimensa asetuksia siten, että selain ei salli evästeiden tallentamista. Kävijä hyväksyy, että joidenkin palveluiden osalta evästeiden käytön estäminen saattaa kuitenkin vaikuttaa palvelun toiminnallisuuteen.